Håndverkertjenester

En fast eiendom krever oppfølging og vedlikehold. Ofte er det behov for å engasjere fagfolk; håndverkere som elektriker, rørlegger, murer m.v.

Parter som ikke er forbrukere avtaler hva som skal utføres, enten skriftlig eller muntlig. Uenighet om arbeidet må ofte avgjøres gjennom å finne ut hva som faktisk ble avtalt, og hvorledes avtalen rettslig skal forstås.

Mange avtaler om håndverkertjenester skjer ved at eier av eiendom, som er forbruker, engasjerer en håndverker til å utføre arbeider på eiendommen. I slike tilfeller kommer lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere til anvendelse (håndverkertjenesteloven).

Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Også i dette tilfellet må uenighet om arbeidet ofte avgjøres gjennom å finne ut hva som faktisk ble avtalt, og hvorledes avtalen rettslig skal forstås. Men lovens bestemmelser er satt til vern for forbrukeren og har regler som legger ekstra forpliktelser på håndverkeren.

Vi bistår både håndverkere og kjøpere av håndverkertjenester i tvister. Om det ikke er formålstjenlig med en minnelig løsning, bistår vi også i saker for domstolene.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019