Husleie

Husleie

 

Vi rådgir utleiere, leietakere, forvaltere og andre som er involvert i leie og utleie av fast eiendom.

Ved utleie av næringseiendom inngår partene avtale, enten ved bruk av en standardavtale, eller ved en konkret fremforhandlet avtale for det aktuelle leieforholdet.

Utleie av eiendom til husrom er regulert i husleieloven. Mange av bestemmelsene i loven kan ikke fravikes til skade for leietaker, og det er viktig å påse at loven overholdes.

Vi bistår utleiere og leietakere i tvister om leieforholdet for domstolene.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019