Finansielle bedragerier

Vi var i mer enn tyve år medlem av International Fraud Group, og vi har unike forbindelser i mange jurisdiksjoner der svindlere ofte skjuler midlene sine.

Finansielle bedragerier

 

Finansielle bedragerier koster økonomien og kommersielle foretak millioner av kroner og andre valutaer hvert år. Hvis du blir utsatt for svindel,  må du reagere raskt og besluttsomt. De første dagene vil være av ytterste viktighet for å avdekke hva som har   skjedd og øke mulighetene for å  begrense skaden og beslaglegge penger fra svindlerne.

Din økonomiske status og omdømme kan også stå på spill. Det er viktig at du tar nødvendige skritt for å sikre din posisjon og søke adekvat bistand, både privat og fra myndighetene.

I mer enn tyve år var vi medlem av International Fraud Group, og vi har unike forbindelser i mange jurisdiksjoner der svindlere ofte skjuler midlene sine.

Vi kan bistå i ulike saker, inkludert komplekse transaksjonssvindler, kredittbedragerier, verdipapirsvindel, underslag av midler, tyveri av eiendeler, misligholdte lånebedragerier, forskuddsbetalings svindel, innkjøpssvindel, ansattes økonomiske utroskap, bestikkelser og korrupsjon, og regnskapssvindel.

Vi kan også bistå i forbindelse med klarlegging av saksforholdet, lovligheten av etterforskningsskritt, forholdet til forsikringsselskap, politianmeldelse, kontakt med relevante myndigheter, begjæring internasjonalt om fullbyrdelse av dommer, sporing av aktiva og arrest, insolvens og fullbyrdelse, og spørsmål om etterlevelse av anti-hvitvaskings forpliktelser.

Vi er medlem av Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) https://www.acfe.com/

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

 

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019