Advokatfullmektig Victoria S. Sveinsson

Advokatfullmektig Victoria S. Sveinsson

Victoria S. Sveinsson

Advokatfullmektig

Victoria S. Sveinsson bistår på alle firmaets rettsområder. Under studiet fordypet hun seg i helserett og skrev masteroppgave om arbeidsulykkebegrepet i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Victoria har videreutdanning innenfor pedagogikk og har kompetanse og interesse for utdanningsrett og barn og unges rettsstilling.

Arbeidserfaring

2022-                 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sveinsson

Utdanning

2021                  Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo

2020                  Historie (årsenhet) og diverse samfunnsfaglige emner,

    Universitetet i Oslo

2018                  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2015                  Utveksling, University of Westminster, London

Medlemskap

Medlem av Den norske advokatforening

Nyheter fra oss

Kontakt oss

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019