Advokat Pål Sveinsson

Advokat Pål Sveinsson

Om Firmaet

Advokatfirmaet Sveinsson

Advokatfirmaet er en videreføring av Sveinssons advokatpraksis som intern bankadvokat og juridisk direktør i DNB i 12 år og som partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche i mer enn 22 år.

Vårt mål er å yte advokattjenester av høy kvalitet, til riktig tid og til en fornuftig kostnad, til norske og utenlandske klienter innenfor våre områder av ekspertise der vi kan tilføre klienten en merverdi. Vi legger stor vekt på personlig samarbeid med klienten i hver sak for å klarlegge de faktiske forhold som vil være av avgjørende betydning for en tilfredsstillende løsning av saken.

Vi har moderate kostnader og kan tilby konkurransedyktige priser.

Vi har særlig erfaring fra og kunnskap om rettsforhold innenfor

Bank og finans •

Luftfart og registrering av luftfartøy •

Insolvens; konkurs og rekonstruksjon •

Finansielle bedragerier •

Tvisteløsning og voldgift, også som dommer •

Tvangsfullbyrdelse av krav •

Personvern og anti-hvitvasking •

Fast eiendom og relaterte emner •

Firmaet ble startet i 2022 og fortsetter Sveinssons mangeårige norske og internasjonale praksis som intern bankadvokat og som partner i et større forretningsadvokatfirma i Oslo.

Pål Sveinsson

Advokat

Etter stillinger som konsulent hos Sivilombudet og dommerfullmektig, arbeidet Pål Sveinsson som advokatfullmektig i advokatfirmaet Bech, Selte, Honne & Bjønness (nå advokatfirmaet Wiersholm Mellbye & Bech) med fast eiendom og entrepriserett, før han begynte i Den norske Creditbank (DnC, nå DNB) ved begynnelsen av den norske finanskrisen 1987-1994.

I DnC omfattet oppgavene arbeid med misligholdte og utsatte låne- og kredittengasjementer over hele Norge og ved bankens kontorer i utlandet, innlån (funding), verdipapirer, finansielle bedragerier mot banken, generelle bank- og aksjerettslige oppgaver, også som styresekretær, og til slutt ansvar for rettslig gjennomføring av fusjonen med Bergen Bank til Den norske Bank (DnB) i 1990.

Etter et opphold i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen (BAHR), der Sveinsson den vesentlige del av tiden arbeidet med granskning av Norion Bank under administrasjon, fortsatte Sveinsson som senioradvokat og juridisk direktør/general counsel i DnB, som leder med ansvar for mer enn 50 advokatårsverk. Foruten lederoppgaver omfattet arbeidet alle sider av bankens juridiske forhold i inn- og utland, inklusive vanskelige kredittengasjementer.

I 1998 forlot Sveinsson banken og fortsatte praksisen i Advokatfirmaet Gundersen & Co. DA, et boutique tvisteløsningsfirma, og deretter i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co. ANS, som ved fusjon i 2001 ble til Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Der arbeidet han innenfor de områder som Advokatfirmaet Sveinssons praksis nå  omfatter, inkludert finansregulatoriske spørsmål, selskapsfinansiering, lånefinansierte oppkjøpstransaksjoner, obligasjonslån og andre lånetransaksjoner, luftfart inklusive flyfinansiering, insolvens og rekonstruksjon (representerte senest et tyvetalls leasingselskaper og andre kreditorer i rekonstruksjonen av Norwegian Air Shuttle ASA i 2020-21), samt generelle forretningsjuridiske kontrakt- og selskapsrettslige problemstillinger.

Sveinsson har i mange år, da i Arntzen, vært en «recommended lawyer» i flere advokatguider, inkludert Chambers, Legal 500 og IFLR.

I 2022 etablerte Sveinsson sin egen advokatvirksomhet i Advokatfirmaet Sveinsson.

PÅL SVEINSSON

ADVOKAT

Etter stillinger som konsulent hos Sivilombudet og dommerfullmektig, arbeidet Pål Sveinsson som advokatfullmektig i advokatfirmaet Bech, Selte, Honne & Bjønness (nå advokatfirmaet Wiersholm Mellbye & Bech) med fast eiendom og entrepriserett, før han begynte i Den norske Creditbank (DnC, nå DNB) ved begynnelsen av den norske finanskrisen 1987-1994.

I DnC omfattet oppgavene arbeid med misligholdte og utsatte låne- og kredittengasjementer over hele Norge og ved bankens kontorer i utlandet, innlån (funding), verdipapirer, finansielle bedragerier mot banken, generelle bank- og aksjerettslige oppgaver, også som styresekretær, og til slutt ansvar for rettslig gjennomføring av fusjonen med Bergen Bank til Den norske Bank (DnB) i 1990.

Etter et opphold i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen (BAHR), der Sveinsson den vesentlige del av tiden arbeidet med granskning av Norion Bank under administrasjon, fortsatte Sveinsson som senioradvokat og juridisk direktør/general counsel i DnB, som leder med ansvar for mer enn 50 advokatårsverk. Foruten lederoppgaver omfattet arbeidet alle sider av bankens juridiske forhold i inn- og utland, inklusive vanskelige kredittengasjementer.

I 1998 forlot Sveinsson banken og fortsatte praksisen i Advokatfirmaet Gundersen & Co. DA, et boutique tvisteløsningsfirma, og deretter i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co. ANS, som ved fusjon i 2001 ble til Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Der arbeidet han innenfor de områder som Advokatfirmaet Sveinssons praksis nå  omfatter, inkludert finansregulatoriske spørsmål, selskapsfinansiering, lånefinansierte oppkjøpstransaksjoner, obligasjonslån og andre lånetransaksjoner, luftfart inklusive flyfinansiering, insolvens og rekonstruksjon (representerte senest et tyvetalls leasingselskaper og andre kreditorer i rekonstruksjonen av Norwegian Air Shuttle ASA i 2020-21), samt generelle forretningsjuridiske kontrakt- og selskapsrettslige problemstillinger.

Sveinsson har i mange år, da i Arntzen, vært en «recommended lawyer» i flere advokatguider, inkludert Chambers, Legal 500 og IFLR.

I 2022 etablerte Sveinsson sin egen advokatvirksomhet i Advokatfirmaet Sveinsson.

Arbeidserfaring

2022- Advokatfirmaet Sveinsson Eier
2001-2022 Arntzen de Besche Advokatfirma AS Partner
2000 Arntzen, Underland & Co ANS Partner
1998-1999 Gundersen & Co DA Partner
1993-1998 Den norske Bank (DNB) Juridisk direktør
1991-1992 Den norske Bank (DNB) Advokat
1990-1991 BAHR advokatfirma Advokat
1989-1990 Den norske Creditbank (DnC) Juridisk direktør
1986-1988 Den norske Creditbank (DnC) Advokat
1984-1986 Bech Selte Honne & Bjønnes

advokatfirma

Advokatfullmektig
1982-1984 Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete Dommerfullmektig
1980-1982 Sivilombudsmannen Konsulent

Utdanning og medlemskap

Utdanning

2015 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Certified Fraud Examiner (CFE)
1988-1989 Universitè d’Aix-Marseilles III EU-rett
1980-1982 BI Bedriftsøkonom
1980 Universitetet i Oslo Cand. jur.

Medlemskap

Medlem av Den norske advokatforening, bevilling fra 1983

Medlem av International Bar Association (IBA)

Medlem av Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Nyheter fra oss

Kontakt oss

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019