Tvisteløsning og voldgift

Tvisteløsning

 

Vi opptrer på vegne av norske og utenlandske klienter i rettstvister som måtte oppstå for norske domstoler eller voldgiftsdomstoler. Vi mener imidlertid at partene bør bestrebe seg på å finne en minnelig løsning på en tvist, da rettssaker kan være tidkrevende og kostbare. Normalt vil vi vurdere iboende risiki sammen med våre klienter og utforske mulige løsninger for at våre klienter ikke skal være bundet opp i retten i årevis.

På den annen side erkjenner vi at noen saker må finner sin løsning for domstolene. Vi er derfor forberedt på å representere klienter i retten i forskjellige typer saker, inkludert innen våre spesialiseringsområder som bank og finans, tvangsfullbyrdelse, insolvens og fast eiendom, samt i mer generelle selskaps- og kontraktsforhold.

Vi har også erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle saker.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019