Fast eiendom og relaterte emner

Fast eiendom

 

Vi har omfattende kunnskap om fast eiendoms rettsforhold og erfaring fra bransjerelaterte problemstillinger. Vi bistår privatpersoner og virksomheter med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med entreprise og bustadoppføringsloven, kjøp og salg av fast eiendom, husleiespørsmål, rettigheter i fast eiendom, naboforhold, håndverkertjenester, planlegging og byggesaksbehandling, konsesjon, kulturminner, naturmangfold og forurensning.

Innenfor alle disse områdene reiser det seg ofte rettslige spørsmål, og ikke sjelden oppstår det tvister som enten løses ved forhandlinger eller i retten. Slike tvister for domstolene vil ofte være omfattende og kunne medføre store omkostninger. Vi tror derfor partene ofte vil være best tjent med en fornuftig minnelig løsning, men om nødvendig representer vi vår part for domstolene.

I en del tilfeller vil en parts forsikringer helt eller delvis dekke saksomkostninger, slik at eventuell forsikringsdekning alltid må klarlegges på et tidlig stadium av saken.

1. Entreprise og bustadoppføringsloven – Les mer

2. Kjøp og salg av eiendom – Les mer

3. Husleie – Les mer

4. Rettigheter i fast eiendom – Les mer

5. Naboforhold – Les mer

6. Håndverkertjenester – Les mer

7. Planlegging og byggesaksbehandling – Les mer

8. Konsesjon – Les mer

9. Kulturminner – Les mer

10. Naturmangfold – Les mer

11. Forurensning – Les mer

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019