Kjøp og salg av eiendom

Kjøp og salg av eiendom

 

Overdragelse av fast eiendom skjer ofte ved at selger har engasjert eiendomsmegler, som benytter sin standard kjøpekontrakt til å dokumentere avtalen mellom kjøper og selger.

I utgangspunktet har partene avtalefrihet, men kjøpekontrakten må tilfredsstille ufravikelige regler i lov om avhending av fast eiendom.

Avhendingsloven regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg, eller når avhending skjer ved bytte eller gave. En del bestemmelser kan ikke fravikes til skade for kjøperen når denne er forbruker.

Vi bistår med rådgivning ved inngåelse av kontrakten og i forbindelse med senere uenighet om kontrakten, selgers forsinkelse ved overlevering eller kjøpers forsinkelse med betaling av kjøpesummen, eller ved kjøpers reklamasjon over faktiske eller rettslige mangler ved eiendommen. Om nødvendig bistår vi vår part i tvist for domstolene.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019