Priser

Det kan være vanskelig på forhånd å vurdere hva juridisk bistand vil koste. Sakene er forskjellige, og underveis kan de endre karakter og kompleksitet.

Et utgangspunkt for beregning av salæret vil gjerne være antall medgåtte timer multiplisert med advokatens timepris for den aktuelle type arbeid. Salæret vil dessuten kunne være avhengig av sakstype, sakens økonomiske omfang, tvistegjenstandens verdi, vanskelighetsgrad og behov for spesialkompetanse, sakens betydning for klienten og resultat. Dersom oppdraget er klart definert, kan det avtales fastpris.

Timepris og omfang av bistanden avtales før arbeidet påbegynnes, og bekreftes i en oppdragsbekreftelse. Samtidig må det avklares om bistanden helt eller delvis vil kunne dekkes av klientens forsikringer.

For klienter som er forbrukere vil timeprisen veiledende kunne variere mellom kr. 2.200 og kr. 4.500. (Januar 2024). Merverdiavgift på 25% og eksterne kostnader, herunder rettsgebyr og reisekostnader, kommer i tillegg til dette.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019