Om firmaet

Advokatfirmaet er en videreføring av Sveinssons advokatpraksis som intern bankadvokat og juridisk direktør i DNB i 12 år og som partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche i mer enn 22 år.

Vårt mål er å yte advokattjenester av høy kvalitet, til riktig tid og til en fornuftig kostnad, til norske og utenlandske klienter innenfor våre områder av ekspertise der vi kan tilføre klienten en merverdi. Vi legger stor vekt på personlig samarbeid med klienten i hver sak for å klarlegge de faktiske forhold som vil være av avgjørende betydning for en tilfredsstillende løsning av saken. Vi har moderate kostnader og kan tilby konkurransedyktige priser.

Vi har særlig erfaring fra og kunnskap om rettsforhold innenfor

Bank og finans

Luftfart og registrering av luftfartøy

Insolvens; konkurs og rekonstruksjon

Finansielle bedragerier

Tvisteløsning og voldgift, også som dommer

Tvangsfullbyrdelse av krav

Personvern og anti-hvitvasking

Fast eiendom og relaterte emner

Firmaet ble startet i 2022 og fortsetter Sveinssons mangeårige norske og internasjonale praksis som intern bankadvokat og som partner i et større forretningsadvokatfirma i Oslo.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019