Bankers behandling av boliglånskunder med betalingsvansker og misligholdte boliglån

1. april 2024av Pål Sveinsson
Bankers behandling av boliglånskunder med betalingsvansker og misligholdte boliglån

 

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2023 et tilsyn i seks finansforetak for å vurdere hvorvidt foretakene hadde overholdt gjeldende retningslinjer for håndtering av kunder med betalingsproblemer og for tvangsinndrivelse av krav. Tilsynet har uttalt at det generelle inntrykk etter tilsynet er at samtlige foretak har mangler i forhold til gjeldende krav.

For boliglånskunden vil det interessante være om brudd på retningslinjene kan medføre reduksjon av gjelden.

Retningslinjene går ut på:

 1. Etablering av retningslinjer og prosedyrer
  • Rutiner for avdekking av kundens betalingsvansker
  • Organisering av kundebehandlingen
  • Opplæring av ansatte
 1. Dialog og kontakt med forbrukeren
  • Bakgrunnen for kundens betalingsvansker
  • Tilfredsstillende dialog
 1. Informasjon og bistand til forbrukeren

3.1      Informasjonsplikter

3.2      Henvisning til offentlige støtteordninger (NAV)

 1. Kundetiltak

4.1      Alle kunder med betalingsvansker kan vurderes for de samme lettelsene (forlenget løpetid, avdragsfrihet, utsatt rentebetaling, nedsatt terminbeløp, rentekapitalisering, sletting av restanse) ut fra en konkret vurdering av kundens økonomiske situasjon og interesse.

 1. Dokumentasjon av vurderinger og dialog med forbrukeren
 1. Utkontraktering, Inkasso

6.1      Oppfølging av inkassoforetak som opererer på vegne av finansforetaket. Finansforetaket må påse at inkassoforetaket følger retningslinjene.

Det er for tidlig å si med sikkerhet hvilke følger det vil få for finansforetak som ikke følger retningslinjene. Men på samme måte som finansforetaks brudd på plikten til å fraråde låneopptak kan medføre nedsettelse av gjelden, må det antas at brudd på retningslinjene kan medføre lignende konsekvenser, i alle fall dersom brudd på retningslinjene har medført økonomisk tap for låntaker.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019