Advokat Pål Sveinsson

Pål Sveinsson

Advokat

Etter stillinger som konsulent hos Sivilombudet og dommerfullmektig, arbeidet Pål Sveinsson som advokatfullmektig i advokatfirmaet Bech, Selte, Honne & Bjønness (nå advokatfirmaet Wiersholm Mellbye & Bech) med fast eiendom og entrepriserett, før han begynte i Den norske Creditbank (DnC, nå DNB) ved begynnelsen av den norske finanskrisen 1987-1994.

I DnC omfattet oppgavene arbeid med misligholdte og utsatte låne- og kredittengasjementer over hele Norge og ved bankens kontorer i utlandet, innlån (funding), verdipapirer, finansielle bedragerier mot banken, generelle bank- og aksjerettslige oppgaver, også som styresekretær, og til slutt ansvar for rettslig gjennomføring av fusjonen med Bergen Bank til Den norske Bank (DnB) i 1990.

Etter et opphold i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen (BAHR), der Sveinsson den vesentlige del av tiden arbeidet med granskning av Norion Bank under administrasjon, fortsatte Sveinsson som senioradvokat og juridisk direktør/general counsel i DnB, som leder med ansvar for mer enn 50 advokatårsverk. Foruten lederoppgaver omfattet arbeidet alle sider av bankens juridiske forhold i inn- og utland, inklusive vanskelige kredittengasjementer.

I 1998 forlot Sveinsson banken og fortsatte praksisen i Advokatfirmaet Gundersen & Co. DA, et boutique tvisteløsningsfirma, og deretter i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co. ANS, som ved fusjon i 2001 ble til Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Der arbeidet han innenfor de områder som Advokatfirmaet Sveinssons praksis nå  omfatter, inkludert finansregulatoriske spørsmål, selskapsfinansiering, lånefinansierte oppkjøpstransaksjoner, obligasjonslån og andre lånetransaksjoner, luftfart inklusive flyfinansiering, insolvens og rekonstruksjon (representerte senest et tyvetalls leasingselskaper og andre kreditorer i rekonstruksjonen av Norwegian Air Shuttle ASA i 2020-21), samt generelle forretningsjuridiske kontrakt- og selskapsrettslige problemstillinger.

Sveinsson har i mange år, da i Arntzen, vært en «recommended lawyer» i flere advokatguider, inkludert Chambers, Legal 500 og IFLR.

I 2022 etablerte Sveinsson sin egen advokatvirksomhet i Advokatfirmaet Sveinsson.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019