News

Finanstilsynet fører tilsyn med bankenes arbeid med problemlån   Problemlån Et problemlån er gjerne betegnelsen på et misligholdt lån, også benevnt som et «non-performing loan» og i bankverdenen et «utsatt lånengasjement», der låntakeren ikke klarer å betale inn avtalte renteinnbetalinger eller avdrag senest 90 dager etter forfallsdato, eller hvor det blir bedømt som usannsynlig at...

Bankers behandling av boliglånskunder med betalingsvansker og misligholdte boliglån   Finanstilsynet gjennomførte høsten 2023 et tilsyn i seks finansforetak for å vurdere hvorvidt foretakene hadde overholdt gjeldende retningslinjer for håndtering av kunder med betalingsproblemer og for tvangsinndrivelse av krav. Tilsynet har uttalt at det generelle inntrykk etter tilsynet er at samtlige foretak har mangler i...

Ekstreme strømpriser, enorm prisstigning på matvarer og drivstoff, økte bompenger og andre offentlige gebyrer samt gjentatte renteøkninger på lån har medført at mange vanlige folk med vanlige inntekter og lån ikke lenger er i stand til å dekke sine økonomiske forpliktelser. Finansforetak har etter både tidligere og ny finansavtalelov samt utlånsforskriftene en forpliktelse til å...

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
P.O.Box 235, 1301 Sandvika, Norway

Social media:

CALL US

Developed by Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019